Kalitatif Araştırmalar

En büyük kanıt en iyi araştırma

Matris Araştırma, Kalitatif Araştırmalar yaparken, araştırma konusuna ilişkin algıların ve olayların gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya çıkması için en uygun doğal ortamı seçer. Bu şekilde araştırmanın amacını gerçekleştirir ve derinlemesine bilgi elde eder.

Kalitatif Araştırmalar yaparken; Rastgele, Network, Zincir Yöntemi, Online Kontak, Yerel İş Rehberi gibi denek bulma yöntemlerini kullanan Matris Araştırma; Birlikte Alışveriş, Derinlemesine Görüşmeler, Ev Ziyaretleri, İkili Görüşmeler, Odak Grup Toplantıları vb. tekniklerle de hızlı ve efektif çözümler üretir.

Matris Araştırma Aşağıdaki Konular Hakkında Kalitatif Araştırma Yapar

Odak Grup Toplantıları

Derinlemesine Görüşmeler

Birlikte Alışveriş ve Ev Ziyaretleri

İkili Görüşmeler