Hizmetlerimiz

Kalitatif Araştırmalar

Matris Araştırma, Kalitatif Araştırmalar yaparken, araştırma konusuna ilişkin algıların ve olayların gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya çıkması için en uygun doğal ortamı seçer. Bu şekilde araştırmanın amacını gerçekleştirir ve derinlemesine bilgi elde eder.

Kantitatif Araştırmalar

Matris Araştırma, yaptığı kantitatif araştırmalarla sayısal hale dönüştürülmüş değişkenler arasındaki ilişkileri inceler. Araştırma konusunu tanımlar ve neden-sonuç ilişkilerini araştırır.